Обережно! Отруєння дикорослими грибами.

Їстiвнi гриби завжди приваблювали людей. Але цей дарунок лiсу водночас є небезпечним продуктом харчування, який може iнодi призвести до смертi.

Переважна бiльшiсть населення не сприймає застереження про недоцiльнiсть вживання грибiв взагалi. Пояснюється це рiзними причинами. Збiр грибiв - стародавня пристрасть наших пращурiв. Слов'янськi племена, якi населяли територiї сучасної України, здавна знали їстiвнi гриби. З прийняттям Київською Руссю християнства гриби стали надзвичайно популярними, тому що пiд час постiв були поживним замiнником скоромної їжi. Тому для багатьох з нас гриби - традицiйнi ласощi. I це не дивно. Гриби - цiннi продукти харчування, мають добрi смаковi властивостi. Деякi вченi навiть вважають, що вони рiвноцiннi м'ясу та яйцям. Гриби мiстять у собi значну кiлькiсть азотних речовин, зокрема бiлкiв, вiтамiни А, В, Вг, Д, С, РР, залiзо, мiнеральнi речовини та мiкроелементи (калiй, фосфор, кальцiй, мiдь, йод, марганець, миш'як).

Нашi лiси багатi на сироїжки, маслюки, опеньки та iншi гриби. Але помiж їстiвних трапляються й отруйнi, якi розмножуються бiльш iнтенсивно i чимось схожi з їстiвними. Потрапивши в органiзм, вони можуть викликати тяжкi отруєння. Упереджене ставлення до грибiв взагалi (в тому числi i їстiвних) має вагомi пiдстави. Iнодi слово "гриб" було синонiмом слова "смерть".

Гриби подiляються на їстiвнi, умовно їстiвнi та отруйнi, пластинчастi та трубчастi. Отруйних грибiв у Європi налiчується близько 80 видiв, з них особливо небезпечних бiльше 20-ти.

Рiзнi види отруйних грибiв з'являються з ранньої весни i до пiзньої осенi, тому i постраждати вiд них можна протягом усього цього перiоду. Статистика враховує лише тi випадки отруєнь, якi зумовлюють тяжкi захворювання або закiнчуються смертю. Такi отруєння, внаслiдок яких виникає розлад шлунково-кишкової дiяльностi або iншi хворобливi симптоми, здебiльшого залишаються незареєстрованими. Треба зазначити, що часто i сам постраждалий через свою необiзнанiсть щодо отруйних грибiв вважає, що нездужає з iнших причин. Слiд зауважити, що наслiдок отруєння залежить вiд складу i вмiсту отруйних речовин у грибах, а також вiд вiку та стану здоров'я людини, кiлькостi спожитих грибiв тощо.

Правильне лiкування можливе лише при безпомилковому визначеннi виду гриба, що його з'їв потерпiлий. Отруєння грибами виникає з рiзних причин: вiд вживання отруйних грибiв, неправильного приготування умовно їстiвних грибiв, вживання давнiх або пошкоджених їстiвних грибiв. Як правило, отруєння виникає тими грибами, в яких мiстяться токсини i алкалоїди.

Питома вага отруйних речовин у грибах залежить вiд мiсця зростання та погодних умов. На багатих вiд перегною землях i при теплiй вологiй погодi отруйнiсть грибiв посилюється, i навпаки, на бiдному грунтi i у засушливий час - зменшується.

Отрути, якi мiстяться в грибах, подiляють на три групи:

Першу групу становлять отрути мiсцевої збуджуючої дiї (деякi сироїжки, печериця бурiюча отруйна, недоваренi опеньки осiннi справжнi). Вони спричиняють лише порушення травлення їхня дiя проявляється через 1-2 години пiсля споживання.

Друга група отрут (мухомори червоний, пантерний) дiє на нервовi центри. Вiдчувається отруєння через 0,5-2 годинi в формi сильної нудоти, блювання, проносу з болями, запаморочення, втрати свiдомостi надмiрного впрiвання, сп'янiння, приступiв смiху, плачу, галюцинацiй.

Третя група отрут (блiда поганка та деякi мухомори) спричиняє найтяжчi, смертельнi отруєння. Дiя їх проявляється значно пiзнiше - через 8-48 годин. Отрута потрапляє до шлунка, однак перебування її там не викликає помiтних ознак отруєння. Навiть тодi, коли отрута, пiдхоплена кров'ю, досягла усiх органiв, на перших порах немає суттєвих порушень стану здоров'я.

Помiтним отруєння стає лише тодi, коли токсини досягли мозку i почали дiяти на нервовi центри, що регулюють дiяльнiсть певних органiв. Пiсля цього, вiд посилення дiяльностi мускулатури шлунка надмiрно видiляються шлунковий сiк i слиз, що є причиною сильного блювання, проносу. Органiзм зневоднюється, згущується кров, настає нестерпна спрага, синiють губи, нiгтi, холонуть руки i ноги, виникають судоми. Згодом отрута паралiзує нерви, якi регулюють роботу кровоносних судин.

Судини розслаблюються, в них затримується кров. Кров'яний тиск падає. Коли органiзм переборює цю стадiю отруєння, стан хворого на короткий час покращується, однак саме тодi вiдбувається жирове переродження печiнки, нирок, серця. Стан хворого погiршується i, майже завжди, настає смерть.

Отруйних грибiв порiвняно мало. Це, в основному, мухомори. А смертельно отруйна тiльки блiда поганка. В бiльшостi випадкiв сушiння, засолювання, маринування, теплова кулiнарна обробка не руйнують отруту. Тому вживання грибiв може викликати отруєння в будь-яку пору року. Але лiто та початок осенi - сама гаряча пора у любителiв "тихого" полювання - грибникiв та у лiкарiв-токсикологiв, якi їх потiм рятують.

Найчастiше отруєння виникає вiд невмiлого приготування умовно їстiвних грибiв (сморчки, строчки, рядiвки, волнянки). Першi ознаки отруєння - нудота, блювання, переймаючий бiль у животi, пронос - з'являються через 1-4 години пiсля вживання грибiв. Але отруїтися можна i їстiвними грибами. Якщо вони давнi, старi, то поряд з корисними речовинами мiстять у собi продукти розкладання бiлкiв, якi згубно впливають на органiзм людини. Тому придатнi в їжу тiльки порiвняно молодi (свiжi), незiпсованi гриби.

Причиною отруєння буває неправильне заготовлення про запас. Так, наприклад, у країнах Захiдної Європи, де грибiв не засолюють, отруйними вважають груздi, волнянки та iншi, якi мають дуже їдкий присмак. Вжитi смаженими або вареними, цi гриби можуть викликати отруєння, а правильно засоленi вони їстiвнi i смачнi.

Найбiльш небезпечним є отруєння блiдою поганкою. Цей гриб смертельно отруйний. Багато хто з нас знає його. Але бiлий гриб з характерною бiлою шлярочкою на нiжцi - не найбiльш поширена рiзновиднiсть. У молодому вiцi блiду поганку важко вiдрiзнити вiд молодої печерицi (шампiньйона). Але вона пiдступно маскується не тiльки пiд неї, але й пiд сироїжку. Тому, коли до лiкарiв-токсикологiв потрапляють люди, якi вживали перед цим "сироїжки", вони знають - на них чекає важка боротьба за життя хворого.

За кордоном у таких випадках пересаджують печiнку. У нас подiбнi можливостi обмеженi. Тому нашi лiкарi лiкують бiльш доступними способами. Найчастiше до них (лiкарiв) звертаються на другий-третiй день пiсля отруєння. I в цьому випадку медична допомога може бути вже марною.

Отруйнi речовини, якi знаходяться у блiдiй поганцi, - аманiтатоксин та аманiтаге- молiзiн дiють подiбно змiїнiй отрутi. Правда, вiд отрути, наприклад кобри, є лiки, а вiд отрути пiдступної "красунi лiсу" - блiдої поганки - немає. Отруйнi у цього гриба всi частини, навiть спори. Нiяка обробка (сушiння, солiння, вiдварювання) його не знешкоджують. Достатньо з'їсти невеличкий шматочок, щоб отруїтися. Симптоми отруєння подiбнi тим, що виникають при захворюваннi холерою: починається блювання, сильний бiль у животi, пронос, виступає холодний пiт, кiнцiвки стають холодними, пульс падає, судоми, послаблення серцевої дiяльностi. Приступи повторюються декiлька разiв через 6-48 годин, а смерть може наступити через 5-10 днiв пiсля отруєння.

Що робити, якщо через двi години пiсля вживання грибiв ви вiдчули нездужання, нудоту, а потiм приступи блювання, гострий бiль у животi й iншi симптоми, описанi вище. Нi в якому разi не заспокоюйтесь, що це скоро пройде. Скорiше всього - це отруєння. Ну, а якщо цi симптоми виникли через шiсть i бiльше годин, то це ще бiльш небезпечно. Саме такий латентний (скритний) перiод отруєння блiдою поганкою.

У даному випадку рахунок часу повинен йти не на хвилини - секунди. Негайно промити шлунок. Для цього пiдiйде добре знайомий метод: 5-6 склянок кип'яченої води або свiтло-рожевого розчину марганцiвки. Дати випити потерпiлому.

Потiм двома пальцями натиснути на корiнь язика. Нi в якому разi не пити молоко, тому що це сприяє всмоктуванню токсинiв. Зразу ж вжити активоване вугiлля, бiлу глину, аптечнi суспензiї. Обов'язково антибiотики (неомiцин, левомiцетин), так як токсини активiзують всi хвороботворнi мiкроорганiзми у кишечнику, вiтамiн С (до одного грама). Водночас потерпiлому необхiдно давати як найбiльше пити, вiдновлюючи тим самим водно-сольовий баланс. Особливо це стосується дiтей i людей похилого вiку. I, звичайно, важливо забезпечити швидку i квалiфiковану медичну допомогу навiть якщо потерпiлому в результатi вжитих у домашнiх умовах заходiв стало краще.

При отруєннi блiдою поганкою через два-три днi настає короткий перiод помилкового благополуччя. Але саме пiсля такого полегшення, коли хворому починає здаватись, що все погане вже позаду, розвивається важке ураження печiнки i нирок.

Найпоширенiшi мiфи:

- Отруйнi гриби мають неприємний запах, а їстiвнi - приємний.

- Комахи, хробаки й равлики не чiпають отруйних грибiв.

- Опущена у вiдвар грибiв срiбна ложка чорнiє, якщо в каструлi є отруйнi гриби, а цибулина синiє... Це найнебезпечнiша "народна мудрiсть", тому що отрута не викликає такої реакцiї.

- Отрута з грибiв видаляється пiсля кип'ятiння протягом кiлькох годин.

- Сушiння, засолювання, теплова кулiнарна обробка знешкоджують отруту в грибах.

- Отруту нейтралiзує алкоголь. Навпаки, отрута деяких грибiв (зеленушка, синяк, дубовик та iншi) у взаємодiї iз алкоголем лише розчиняється та викликає бурхливу iнтоксикацiю. А деякi гриби ще й викликають отруєння тiльки за умови взаємодiї з алкоголем.

Це повинен знати кожний:

Вiрогiднiсть смертi пiсля отруєння грибами дуже велика. Але якщо людинi i вдасться викарабкатися, вона може на все життя залишитися iнвалiдом, тому що пiсля отруєння може розвинутися ниркова або печiнкова недостатнiсть, гепатит. У результатi все життя потрiбно буде сидiти на дiєтах i приймати спецiальнi препарати.

Тому, якщо тiльки запiдозрили, що ви або вашi близькi отруїлися грибами, одразу ж викликайте "швидку". Iнтоксикацiя грибною отрутою нiколи не проходить сама по собi. Але доки приїдуть лiкарi, ви в змозi надати першу допомогу i собi, й iншим. Цi способи допоможуть вивести iз органiзму частину отрути i полегшити стан потерпiлого.

Випийте лiтр свiтло-рожевого розчину марганцiвки i викличте блювоту. Додайте в розчин активоване вугiлля (4 пiгулки): вiн адсорбує грибнi токсини.

Приймiть слабуючi препарати (100 г касторової олiї, 200 г сульфату магнезiї i iн.).

Поставте очисну клiзму. Промивайте кишечник до тих пiр, доки не з'явиться чиста вода - це значить, що всерединi дiйсно не залишилось отруйних грибiв.

Зазвичай людину, яка отруїлася грибами, сильно морозить. Тому тепло укутайте її, покладiть до нiг грiлку.

I ще декiлька корисних порад!

Перед тим, як iти в лiс по гриби або за ними на ринок, пам'ятайте!!!

- Якщо у вас викликає сумнiв зрiзана сироїжка - викопайте її корiнь: у блiдої поганки на ньому характерний "мiшечок".

- Купуйте тiльки цiлi гриби, а не розкришенi, подрiбненi - всi ознаки гриба можна розпiзнати лише тодi, коли його видно повнiстю.

- Нi в якому разi не можна пробувати сирi гриби на смак або довiряти опису запаху, типового для якогось гриба. Вiн мiнливий.

- Невпевненi, що знаєте гриб, - викиньте його, яким би апетитним на вигляд вiн не здавався.

- Ствердження, що отруту з грибiв можна вивести шляхом кип'ятiння протягом декiлькох годин - хибне. Найчастiше цi отрути термостiйкi.

- Нiколи не збирайте гриби на промислових пустирях та колишнiх смiтниках.

- Не покладайтесь на довiдники, в яких надрукованi малюнки з зображенням гриба, як водиться, вони мало схожi на реальнi.

А тепер про те, що обов'язково потрiбно мати пiд рукою на випадок того, якщо вберегтися вiд отруєння грибами вам все-таки не вдалося (ви не змогли):

- засоби для вiдновлення водно-сольового балансу;

- медичне активоване вугiлля в таблетках або iнший сорбент;

- вiтамiн С;

- антибiотики (типу левомiцетину).

Так чи iнакше, але запеклих грибникiв нiщо i нiколи не лякає. I вони вирушають у лiс не тiльки за тим, щоб зiбрати безкоштовний дар природи, але й поспiлкуватися з природою, вiдпочити душею, набратися сил.

Грибникам на замiтку! Гриби здатнi накопичувати в собi з'єднання важких металiв. А одним з найбiльш активних їх розповсюджувачiв є автотранспорт, його вихлопнi гази. Тому не збирайте гриби, що ростуть вздовж автомагiстралей. Вiд регулярного їх вживання може розвинутися анемiя i зменшитись здатнiсть органiзму чинити опiр iнфекцiйним захворюванням.

Кiлькiсть переглядiв: 487

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.