Методичні рекомендації ДПА з географії

Рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з географії в 11 класах 2014-2015 н.р.

Метою державної підсумкової атестації з географії є виявлення рівня навчальних досягнень школярів за курс основної та старшої школи. Учні мають продемонструвати сформовані знання про географічну картину світу, які спираються на положення теорії взаємодії суспільства і природи, географічного поділу праці, на розкриття глобальних та регіональних явищ і процесів; цілісне уявлення про навколишній світ. Відповіді випускників ґрунтуються на використанні планів типових характеристик географічних територій та об’єктів, матеріалів із засобів масової інформації та науково-популярної літератури. Такий підхід сприятиме актуалізації навчально-пізнавальної, комунікативної та інформаційної компетенцій школярів і поглиблюватиме загальнокультурні надбання старшокласників. Державна підсумкова атестація проводиться письмово за посібником «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії. 11 клас» (авт. Гладковський Р. В., Довгань А. І., Забуга Н. І., Паламарчук Л. Б., Совенко В. В. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2014).

До збірника входить 20 варіантів письмових робіт. Навчальні заклади визначають не менше десяти варіантів для кожного класу. Якщо кількість учнів менша десяти, кожен з них отримує окремий варіант.

Крім тестових завдань, кожен варіант містить одне завдання на контурній карті (номер 34) і чотири завдання відкритого типу (30-33), одне з них (32) вимагає для отримання правильної відповіді виконання певних математичних розрахунків з відповідним записом у бланку відповідей, завдання під номером 33* призначене лише для учнів, які навчаються за програмою профільного рівня. Відповідно учні профільних класів не виконують завдання відкритого типу під номером 31.

Під час виконання атестаційної роботи користуватися атласами та іншими джерелами картографічних знань не дозволяється. На виконання атестаційної роботи відводиться 90 хвилин. Час на вступну бесіду та інструктаж не враховується.

Для відповіді на тестові завдання використовується зразок бланка відповідей, а також контурна карта, які вчитель може скопіювати в необхідній кількості. Відповіді на завдання відкритого типу учні виконують на окремих аркушах зі штампом відповідного загальноосвітнього навчального закладу, які додаються до заготовлених бланків відповідей.

Результати державної підсумкової атестації з географії враховуються при визначенні середнього балу атестата.

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти учасники Міжнародної учнівської олімпіади з географії, переможці III та учасники IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, переможці ІІ та учасники ІІІ етапу конкурсу БМАНУМ звільняються від атестації з географії, якщо вони стали переможцями з географії в 11-му класі. У додаток до атестата про повну загальну середню освіту виставляють річний та атестаційний бали з цих предметів – 12 балів.

Випускникам, які звільнені від проходження державної підсумкової атестації, робиться запис (звільнений (а)).

Зауважуємо, що учні 11-х класів, які хворіли під час проведення державної підсумкової атестації, зобов’язані надати медичну довідку, на підставі якої їм надаватиметься право пройти атестацію в інші терміни.

Алгоритм підготовки до державної підсумкової атестації (методичні рекомендації для вчителів).

Згідно чинного законодавства (Положення про державну підсумкову атестацію, листи, накази МОНМС України), матеріали для проведення ДПА готуються вчителем, не пізніше 1 травня передаються директору навчального закладу і до проведення ДПА зберігаються у сейфі директора школи.

З метою однозначності «правил» проведення ДПА рекомендуємо вчителям дотриматися такого алгоритму дій:

1. Вивчити документи, які регламентують закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації.

2. Придбати посібники для державної підсумкової атестації.

3. Уважно ознайомитися із структурою та змістом збірника. Вивчити всі рекомендації та вимоги щодо структурування атестаційних завдань, термінів виконання, виставлення балів, оформлення атестаційних робіт.

4. Завчасно ознайомити учнів з особливостями оформлення атестаційних робіт, заповнення бланків відповідей, вимогами щодо організації процесу ДПА (заборона користуватися таблицями, схемами, довідниками, картами, атласами т.д., обмеження в часі).

5. Із наявних у збірнику варіантів, вчитель обирає не менше 10 варіантів (при кількості учнів 31 і більше готується 20 варіантів).

6. Всі обрані варіанти підготувати на окремих аркушах формату А4 (ксерокопія має бути якісна, можна використати звичайний збірник, розділивши його за варіантами, скріпивши аркуші одного варіанту між собою).

7. Підготувати бланки відповідей на кожного учня. На бланку відповідей у верхньому лівому кутку поставити штамп школи, внизу бланка відповідей виставляється результат ДПА: зазначаються бали та оцінка. Також на бланку відповідей оцінка завіряється підписами голови та членів комісії.

8. Підготувати окремі аркуші зі штампом школи для завдань з розгорнутими відповідями, а також передбачити аркуші для чернеток, оскільки тестові завдання містять географічні задачі, які учні мають розв’язати.

9. Спосіб вибору варіанту державної підсумкової атестації кожному учню обирається вчителем.

10. Відлік часу виконання атестаційної роботи починається після проведення інструктажу і становить 90 хвилин.

11. Завдання на контурній карті виконуються тією ж ручкою, що й тести. Учень самостійно розробляє легенду карти (умовні знаки мають відповідати загальноприйнятим, але допускаються варіанти, коли учень сам визначає умовні знаки, або позначає окремі об’єкти цифрами). Якщо позначаються, наприклад, регіони вирощування основних технічних культур, учень сам обирає умовні знаки, наносить їх на контурну карту, враховуючи вимоги до виконання завдань на контурній карті. Для оцінювання даного типу завдань, використовуються критерії оцінювання практичних робіт. Враховується точність, об’єктивність, охайність нанесення, повнота розкриття даного питання. Вчителю доречно попередньо визначити вимоги до виконання такого типу завдань і ознайомити з ними учнів.

12. Бланки завдань і чернетки учні не здають. Бланки відповідей, завдання на контурній карті, аркуші з розгорнутими відповідями здаються на перевірку. Учні підписують як бланки відповідей, так і аркуші з розгорнутими відповідями.

13. Перевірка атестаційних робіт: - на бланку тестів під час перевірки кожного завдання виставляти його оціночний бал; - на аркушах для виконання завдань з розгорнутою відповіддю також обов’язково проставляються бали за кожне завдання.

14. Перевіряючи виконання завдань, вчитель оцінює їх відповідними балами, визначає суму балів.

15. Отримані результати вчитель фіксує на бланку відповідей. Члени комісії перевіряють об’єктивність оцінювання та підписують аркуші з розгорнутими відповідями, бланки відповідей, заповнюють і підписують протокол ДПА.

Кiлькiсть переглядiв: 76

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.