РЕЄСТРУЄМОСЯ ДЛЯ УЧАСТІ В ЗОВНІШНЬОМУ НЕЗАЛЕЖНОМУ ОЦІНЮВАННІ 2014 РОКУ

Учасниками зовнішнього незалежного оцінювання (далі - ЗНО) є особи, які мають повну загальну середню освіту або є випускниками навчального закладу системи загальної середньої освіти поточного навчального року, планують вступати до вищого навчального закладу України та зареєструвалися в установленому порядку.

Реєстрація для участі в ЗНО триватиме з 3 січня до 5 березня 2014 року.

Документи, необхідні для здійснення реєстрації*:

- заява-реєстраційна картка;

- копія паспорта або свідоцтва про народження (якщо Ви народилися після 01.09.1997 та ще не отримали паспорт);

- копія документа про повну загальну середню освіту (атестат) або довідка з місця навчання за формою затвердженою Українським центром оцінювання якості освіти (далі - УЦОЯО), якщо Ви отримаєте документ про повну загальну середню освіту у поточному навчальному році.

Увага!* для здійснення реєстрації вищезазначені документи необхідно надіслати поштою до Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти (далі -ДпРЦОЯО).

Випадки, у яких до комплекту реєстраційних документів необхідно включити додаткові документи:

• Якщо Ви іноземець, особа без громадянства, біженець, особа, яка потребує додаткового або тимчасового захисту, закордонний українець, до основних реєстраційних документів додайте копію документа, що підтверджує законність Вашого перебування на території України (наприклад: посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання тощо).

• Якщо Ви маєте захворювання, що можуть бути перешкодою для проходження ЗНО, до основних реєстраційних документів додайте висновок закладу охорони здоров'я про необхідність створення особливих (специфічних) умов для проходження ЗНО з чітким зазначенням цих умов.

• Якщо у Ваших документах є розбіжності в персональних даних (змінювалося прізвище, ім'я, по батькові), до основних реєстраційних документів додайте копію документа про зміну прізвища, імені, по батькові (наприклад, копію свідоцтва про шлюб).

• Якщо Ви для реєстрації подаєте копію документа, оформленого іноземною мовою, додайте до основних реєстраційних документів його переклад українською мовою, засвідчений нотаріусом, або нотаріально засвідчену копію цього перекладу.

• Якщо Ви з релігійних переконань не можете взяти участь у тестуваннях в окремі дні (наприклад, у суботу), до основних реєстраційних документів додайте заяву щодо надання можливості проходження тестування з певного(-их) предмета(-ів) під час додаткової сесії, у якій має бути вказана причина, що унеможливлює Вашу участь у ЗНО з цих предметів під час основної сесії.

Для засвідчення копій документів, підготовлених Вами для реєстрації, зробіть на них надпис «Згідно з оригіналом» (без лапок), а також поставте власний підпис, ініціали, прізвище, дату засвідчення копій.

Дізнатися про надходження реєстраційних документів до ДпРЦОЯО Ви зможете в он-лайн режимі на сайті ДпРЦОЯО (www.dneprtest.dp.ua) за номером поштового відправлення. Якщо інформація про надходження реєстраційної заяви до регіонального центру протягом 2 — 3 тижнів відсутня, варто звернутися до поштового відділення або за телефоном інформаційної підтримки ДпРЦОЯО (056) 790-18-64.

Під час роботи з програмою реєстрації, Вам необхідно поставити відповідну позначку про згоду на обробку персональних даних у процесі проведення ЗНО та використання їх під час вступу до вищих навчальних закладів. Факт Вашої згоди автоматично відображується у заяві-реєстраційній картці.

Радимо Вам під час роботи з програмою реєстрації зазначати адресу проживання на момент проходження ЗНО, а також рекомендуємо поміркувати, чи потрібний Вам переклад тестів. Це пов'язано з тим, що Вас буде розподілено до пунктів тестування для проходження ЗНО 2014 за адресою проживання, указаною під час реєстрації, та з урахуванням потреби складати тести мовами національних меншин (якщо в межах зазначеного Вами регіону проживання скласти тести з певного предмета тією ж мовою, яку обрано Вами, виявить бажання менше 25 осіб, то пункт тестування може бути віддаленим від Вашого місця проживання). Пам'ятайте, що на адресу, указану Вами в заяві-реєстраційній картці, надходитиме вся кореспонденція, що надсилатиметься Вам для участі в тестуванні.

Увага! Якщо під час створення заяви-реєстраційної картки Ви оберете переклад тестів мовою національних меншин, то під час проходження ЗНО отримаєте тестовий зошит лише обраною для перекладу мовою. Тестовий зошит українською мовою Вам видаватися не буде.

Після формування заяви-реєстраційної картки роздрукуйте її та ВЛАСНОРУЧ заповніть, використовуючи «Інструкцію щодо заповнення заяви-реєстраційної картки» (роздруковується під час роботи з програмою реєстрації). Друкованими літерами впишіть в реєстраційну картку особисті дані (державною мовою).

У тексті заяви Вам необхідно не лише засвідчити своє бажання бути зареєстрованим, але й обов'язково написати, що Ви ознайомилися з Порядком проведення ЗНО в 2014 році, а також правами та обов'язками абітурієнта.

Після написання заяви, зазначте у відповідних місцях дату написання заяви та поставте особистий підпис.

Для повного оформлення заяви-реєстраційної картки наклейте у відповідних місцях дві власні ідентичні фотокартки для документів розміром 3x4 см.

Для відправлення реєстраційних документів до ДпРЦОЯО використовуйте таку адресу: Дніпропетровський регіональний центр оцінювання якості освіти; а/с 374, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська область, 49000.

Факт надходження заяви-реєстраційної картки абітурієнта до регіонального центру оцінювання якості освіти є підставою для здійснення обробки персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Відстежити стан оброблення власних реєстраційних документів Ви зможете в он-лайн режимі на сайті ДпРЦОЯО (^лаулу.бтіергіезі.ф.иа) за номером заяви-реєстраційної картки. Якщо інформація про надходження реєстраційної заяви до регіонального центру протягом 2—3 тижнів відсутня, варто звернутися до поштового відділення або за телефоном інформаційної підтримки ДпРЦОЯО (056) 790-18-64.

Вам буде відмовлено в реєстрації, якщо Ви:

- надішлете не всі документи, необхідні для здійснення реєстрації;

- неналежно оформите документ(- ти), необхідний(-ні) для реєстрації;

- зазначите в заяві-реєстраційній картці недостовірні дані;

- надішлете документи пізніше встановленого строку (дата визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті).

У випадку прийняття рішення про відмову в реєстрації Вам буде надіслано рекомендованим поштовим відправленням лист, де буде зазначено причину відмови. До листа додаються всі документи, надіслані Вами для реєстрації, а також реєстраційна картка (заява учасника про участь у ЗНО зберігається в ДпРЦОЯО).

Рішення про відмову в реєстрації приймається також у випадку, якщо ДпРЦОЯО не може створити абітурієнту особливі (специфічні) умови для проходження ЗНО відповідно до наданого ним висновку закладу охорони здоров'я.

За умови успішної реєстрації, ДпРЦОЯО надішле Вам рекомендованим поштовим відправленням (яке Ви повинні отримати в поштовому відділенні):

• реєстраційну картку абітурієнта;

• Сертифікат;

• інформаційний бюлетень «Зовнішнє незалежне оцінювання. 2014 рік».

• повідомлення про створення особливих (специфічних) умов для проходження зовнішнього оцінювання та висновок закладу охорони здоров'я (якщо Ви в заяві-реєстраційній картці вказали на необхідність створення особливих умов та надали правильно оформлений висновок закладу охорони здоров'я).

Після реєстрації для кожного абітурієнта на сайті УЦОЯО (\у\т.Іе8грогІа1.§оу.иа) створюється інформаційна сторінка, доступ до якої здійснюється за номером Сертифіката та РГМ-кодом, указаним у ньому. На інформаційних сторінках абітурієнтів, які вказали про необхідність здійснення перекладу інформаційного бюлетеня, буде розміщено бюлетень, укладений мовою, обраною під час реєстрації.

Не ламінуйте Сертифікат. Не руйнуйте голографічну наліпку. Пам'ятайте, що без Сертифіката Вас не допустять до складання тестів. У випадку його втрати або пошкодження звертайтеся до ДпРЦОЯО.

У випадках унесення змін до реєстраційних даних, повторного (після відмови) звернення для реєстрації, відмови від проходження ЗНО документи надсилаються ДпРЦОЯО поштовим відправленням протягом часу, відведеного на реєстрацію, та наступних за днем закінчення реєстрації 14-ти календарних днів.

Для участі в додатковій сесії ЗНО в термін з 3 січня до 5 березня 2014 року реєструються такі категорії осіб:

- особи, які в поточному році навчаються за кордоном (випускники закордонних навчальних закладів, учасники міжнародних програм з обміну тощо) та не можуть пройти ЗНО у встановлені терміни (такі особи під час додаткової сесії можуть пройти тестування з усіх вибраних предметів або тільки з тих, з яких вони не мають можливості скласти тести під час основної сесії ЗНО);

- особи, які з релігійних переконань не можуть взяти участь у тестуваннях в окремі дні (наприклад, у суботу); такі особи реєструються для проходження ЗНО у додаткову сесію лише з предмета(-ів), тестування з якого(-их) проводитиметься в ці окремі дні.

Додаткову інформацію щодо ЗНО можна отримати за телефоном гарячої лінії (056) 790-24-99. Дніпропетровський регіональний центр оцінювання якості освіти

Звертаємо вашу увагу, що телефон Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти тимчасово не працює. Якщо у вас виникають запитання, на які ви не можете знайти відповіді в інформації, розміщеній на сайті, скористайтеся електронною адресою центру rc.dnepr@testportal.com.ua, розділом "Питання та відповіді" на сайті або зверніться через соціальну мережу «ВКонтакте» http://vk.com/zno_dnepr (ЗНО 2014. Офіційна група Дніпропетровського РЦОЯО).

Кiлькiсть переглядiв: 56

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.