Освітня програма комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №2 м. Покров Дніпропетровської області» загальної середньої освіти І-ІІІ ступеня на 2018-2019 н.р.


Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

У 2017-2018 навчальному році у закладі навчається 454 учні у 19-ти класах. У початковій школі вісім класів традиційного навчання. Основна школа має вісім класів, які продовжують навчання за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання з вивченням російської чи іншої мови національних меншин. Врахувавши результати моніторингу навчальної діяльності учнів школи, відповідно до їхніх здібностей та інтересів у школі III ступеня здійснюється профільне навчання: 10,11 класи – української філології профіль.

Робочий навчальний план КЗ «СЗШ №2» складений на підставі наступних документів: ст.53 Конституції України; Законів України: «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»; постанов Кабінету Міністрів України: від 27.08.2010 року № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 28 від 22.01.2014), від 20.04.2011 року № 462 «Про затвердження державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 766, Примірного Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом міністерства освіти і науки від 08.04.2009 року № 312 «Про затвердження Примірного Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» (тільки для навчальних закладів, де функціонують такі класи); з урахуванням вимог Концепції профільного навчання в старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 № 854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі», «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, Положення про експериментальний навчальний заклад від 16.12.2009.

Робочі навчальні плани орієнтовані на створення організаційно-методичних передумов для впровадження у старшій школі профільного навчання і передбачають реалізацію Програми науково-дослідної роботи школи за темою «Створення системи шкільної медіаосвіти на основі принципів наскрізного навчання», затвердженій наказом Департаментом освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації №882/0/212-16 від 22.12.2016р. «Про проведення дослідно – експериментальної роботи за темою «Створення системи шкільної медіаосвіти на основі принципів наскрізного навчання».

При розробці робочого навчального плану враховано статут комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №2 м.Покров Дніпропетровської області», затверджений рішенням 9 сесії міської ради 7 скликання № 31 від 24 червня 2016 р.

Робочий навчальний план на 2017-2018 навчальний рік для 1-Б класу складено на підставі рішення педагогічної ради (протокол від 09.06.2017 № 6), батьківських зборів (протокол від 15.06.2017 №1) – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня з навчанням українською мовою, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»

Робочий навчальний план на 2017-2018 навчальний рік складено на підставі рекомендацій, викладених у наказі управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради «Про захист робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів м. Покров на 2017-2018 н.р.» від 19 квітня 2017року № 137:

- для 1-А - 4 класів – для 1-4 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011№ 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460 (додаток 2);

- для 5-9-х класів - для 5-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодь-спорту України від 03.04.2012№ 409(в редакції наказу МОН України від 29.05.2014№ 664), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465 (додаток 10);

- для 10-11-х класів - для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010№ 834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014№ 657(додаток 9).

Класи III ступеня працюють за навчальними планами для профільних класів:

10, 11 класи – української філології профіль.

Робочий навчальний план базується на використанні інноваційних технологій навчання, інформаційних технологій, з урахуванням реального стану матеріально-технічного та кадрового забезпечення навчально-виховного процесу, наявності підручників, науково-методичної літератури, комп’ютерів та інших ТЗН.

Інваріантна частина навчального плану на 2017-2018 навчальний рік передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану через навчальні предмети і курси й включає обов'язкові предмети, сформовані на державному рівні. Інваріантна складова реалізована у навчальному плані в неповному обсязі.

Враховуючи профільне спрямування школи, задоволення освітніх потреб учнів, розвиток їхніх здібностей та обдарувань, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу школи та результати анкетування учнів і побажань батьків у навчальному плані розроблено варіативну складову. Зміст варіативної складової конкретизовано згідно з напрямком експериментальної роботи школи, профілізації закладу щодо організації власної діяльності учнів, спрямованої на розвиток, самоосвіту.

Для посилення розвивального ефекту, з метою реалізації завдань науково-

дослідницької програми експериментальної роботи школи введено курс за вибором

«Медіакультура» 2-11 класи (по 1 год.) – 17 год.

З метою формування в учнів християнських чеснот , моральних цінностей введено курс «Основи християнської етики» 5-11 класи – 5,5 годин.

У 2017-2018 навчальному році години варіативної складової використано на: школа ІІ ступеня

- курс за вибором «Євроклуб» - 9 – і кл (по 0,5 год.) – 1 год.,

- збільшення годин для вивчення предмету «Захист Вітчизни» - 10,11 кл. (по 0,5 год.) – 1 год.

- на викладання предмету «Географія» в 11 класі – 1 год.

Кiлькiсть переглядiв: 375

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.